SOAK

Serseri herifler su balonu ile kardeşini vurdular. Şimdi onun için intikam zamanı!