Ölümcül Görev

Büyük patrona ulaşabilmek için önce silahlı adamlarını ortadan kaldır!