Ajan P: Asi Casus

İmparatorluk dev bir muharebe istasyonu inşa etti. Ölüm Yıldızı! Oraya sızıp kayıp ajanları bul.